zoek login
logo

contact

home  >  contact  >  privacy beleid


Privacy beleid Internationaal Theater Amsterdam
Versie: 20 mei 2018

Onze organisatie – Internationaal Theater Amsterdam (verder aangeduid als ITA), gevestigd aan de Marnixstraat 427 te Amsterdam - verwerkt persoonsgegevens. In dit privacy beleid is omschreven welke gegevens we verwerken en hoe we uw privacy als klant waarborgen.

1. Welke klantgegevens verwerken we
Wanneer u onze websites (www.ita.nl en www.tga.nl) bezoekt, plaatsen wij cookies. Meer informatie over onze cookies vindt u in onze cookie policy.

Wanneer u als klant een ticket bij ons koopt, vragen wij u om de volgende gegevens:
- Naam
- Adres, postcode, woonplaats en land
- E-mail adres
- Telefoonnummer
- Geboortedatum
- Geslacht
U kunt ervoor kiezen om tickets te kopen met of zonder een account. Zonder een account bestelt u enkel uw kaart(en). Met een account kunt u gebruik maken van wachtlijsten bij uitverkochte voorstellingen en uw instellingen wijzigen. Ook kunt u ervoor kiezen om u voor één of meerdere nieuwsbrieven aan te melden, of om u te abonneren op onze tweejaarlijkse ITA-uitgave. Tenslotte kunt u met uw account altijd bij uw tickets.

Met uw account kunt u tevens tickets kopen voor het Holland Festival, het Nederlands Theater Festival en Julidans. Kijk voor het privacy beleid van deze festivals op www.hollandfestival.nl, www.tf.nl en www.julidans.nl.

Uw gegevens leggen we vast in onze klantdatabase Tickets.com. Indien u uw kaarten online heeft afgerekend, wordt uw bankrekeningnummer in onze database opgeslagen. Zo kunnen we in geval van een annulering snel uw aankoopbedrag retourneren.

Naast klantgegevens beheren we gegevens van relaties, zoals zakelijke relaties en pers. Relaties worden in onze relatiedatabase beheerd.

2. Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking
We maken het voor u graag inzichtelijk waarom we genoemde persoonsgegevens verwerken, en wat we met uw gegevens doen:

- Naam: deze gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst. Zonder een naam is het niet mogelijk om een bestelling te plaatsen.

- Adres, postcode, woonplaats en land: deze gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst, bijvoorbeeld wanneer u uw ticket(s) per post thuis wilt ontvangen. Daarnaast zijn ze nodig voor een gerechtvaardigd belang, om te kunnen toetsen in hoeverre we aan onze gemeentelijke en landelijke opdracht om een zo breed en divers mogelijk publiek te bereiken voldoen. We gebruiken uw postcode en woonplaats geanonimiseerd in bezoekersanalyses. Indien u heeft aangegeven onze tweejaarlijkse ITA-uitgave te willen ontvangen, sturen we u onze brochure toe, op basis van de grondslag toestemming. Daarnaast kan het voorkomen dat we onze trouwe klanten een postmailing sturen op basis van bezoekhistorie. Dat doen we op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang. Als trouwe klant gaan we ervan uit dat u prijs stelt op informatie, die we zorgvuldig op basis van uw voorkeuren samenstellen, en waarbij de inbreuk op uw privacy relatief klein is.

- E-mailadres: deze gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst. We gebruiken uw e-mailadres om u uw e-ticket toe te sturen en u een servicemail over de voorstelling die u gaat bezoeken te sturen. Ook heeft u middels uw e-mailadres toegang tot uw account op onze website, als u heeft gekozen om een account aan te maken. Bij sommige voorstellingen sturen we na afloop van het evenement een evaluatiemail. Dat doen we op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang. Het evalueren en verwerken van feedback van onze klanten ten aanzien van onze dienstverlening is voor ons van groot belang en de inbreuk op uw privacy is relatief klein. Indien u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrieven, sturen wij u op basis van uw voorkeuren en/of bezoekhistorie e-mails op basis van de grondslag toestemming. U kunt deze toestemming eenvoudig weer intrekken, door u onderaan de betreffende nieuwsbrief af te melden.

- Telefoonnummer: deze gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst. We kunnen uw telefoonnummer gebruiken in geval van wijzigingen, afgelastingen of calamiteiten aangaande uw bezoek. Ook kunnen we contact met u opnemen als u heeft aangegeven op de wachtlijst voor een uitverkocht evenement te willen staan.

- Geboortedatum en geslacht: deze gegevens zijn nodig voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang, om te kunnen toetsen in hoeverre we aan onze gemeentelijke en landelijke opdracht om een zo breed en divers mogelijk publiek te bereiken voldoen. We gebruiken uw geboortedatum en geslacht geanonimiseerd in bezoekersanalyses.

3. Hoe lang bewaren we uw gegevens
We bewaren uw gegevens 7 jaar in onze database. Dat doen we omdat we alleen zo geanonimiseerde bezoekersanalyses en trendanalyses kunnen maken. Naast een groep vaste klanten bezoeken veel klanten ons maar eens in de zoveel jaar. Alleen door over een langere periode te kunnen analyseren, kunnen we bezoekersanalyses en trends in kaart brengen, die we nodig hebben om na te kunnen gaan in hoeverre we aan onze gemeentelijke en landelijke opdracht om een zo breed en divers mogelijk publiek te bereiken voldoen.

4. Anoniem kaarten kopen
Mocht u ondanks onze zorgvuldige omgang met uw gegevens niet in onze database terecht willen komen, dan bieden we u de mogelijkheid om anoniem kaarten te kopen aan het bespreekbureau. Indien u hiervoor kiest, kunnen we u niet informeren over wijzigingen, afgelastingen of calamiteiten aangaande uw bezoek. Wanneer u uw kaarten onverhoopt verliest, kunnen wij in dit geval helaas ook niets voor u betekenen. De openingstijden van ons bespreekbureau zijn: maandag t/m zaterdag van 12:00 tot 18:00 (of tot aanvang van de voorstelling). Op zon- en feestdagen  vanaf twee uur voor aanvang van de voorstelling.

5. Rechten van betrokkenen
Graag wijzen we u op uw rechten als betrokkene, wanneer het gaat om de verwerking van persoonsgegevens in onze database.

- Recht op informatie: u heeft het recht om aan ons te vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt.

- Recht op inzage: u heeft het recht om uw gegevens in te zien.

- Correctierecht: u heeft het recht om een verzoek tot correctie van uw gegevens in te dienen.

- Recht van verzet of het beperken of wissen van persoonsgegevens: u heeft het recht om aan ons te vragen dat wij uw gegevens uit onze database verwijderen. Dat recht geldt alleen als de gegevens niet (meer) nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Als u bijvoorbeeld nog een voorstelling bij ons bezoekt, dan blijven uw gegevens tot en met het bezoek nog in onze database aanwezig. Daarna zullen wij uw gegevens conform uw verzoek anonimiseren en verwijderen we alle herleidbare persoonsgegevens. 

- Recht op het doorgeven van informatie (dataportabiliteit): u heeft het recht om gegevens beschikbaar gesteld te krijgen op een dergelijk manier dat u deze zelf gemakkelijk door kan geven aan een andere verantwoordelijke.

- Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u gebruik wilt maken van uw rechten als betrokkene, stuur ons dan een mail (info@ita.nl) waarin u aangeeft van welk(e) recht(en) u gebruik wenst te maken. Wij zullen uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van uw bericht reageren op uw verzoek.

6. Verwerkersovereenkomst
Met de partijen waarmee we samen werken als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens, is een verwerkersovereenkomst of samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Hierbij gaat het om de volgende partijen / instanties:
- Gentleware B.V.: verwerker van onze klantdatabase
- Ogone: samenwerkingspartner als het gaat om online betalingen
- Mailchimp: verwerker voor de verzending van e-mails
- PerfectView: verwerker van onze relatiedatabase
- Tickets.com: verwerker van ons ticketingsysteem
- Google: verwerker voor de data-analyse van ons webverkeer
- Art of Automation: verwerker voor de hosting van de database van Gentleware
- APG: verwerker voor het verzorgen van onze postmailingen

- Julidans: ITA verzorgt de ticketverkoop van het festival
- Holland Festival: ITA verzorgt de ticketverkoop van het festival
- Nederlands Theater Festival: ITA verzorgt de ticketverkoop van het festival

7. Delen van gegevens met derden
ITA deelt uw gegevens – naast de bij punt zes en in onze cookie policy omschreven verwerkers of samenwerkingspartners – niet.

Indien u kaarten heeft gekocht voor voorstellingen/activiteiten van Julidans, Holland Festival of Nederlands Theater Festival waar ITA de kaartverkoop voor verzorgt, worden uw gegevens met het betreffende festival gedeeld. Kijk voor het privacy beleid van deze festivals op www.hollandfestival.nl, www.tf.nl en www.julidans.nl.

8. Beveiligingsmaatregelen
ITA is voortdurend bezig om de beveiliging van klantgegevens te optimaliseren. Zo zijn onze websites enkel in een veilige (HTTPS) omgeving te bezoeken en geschiedt beheer van dataopslag en de server volgens ISO 27001.

9. Inzet van camera’s
Binnen ITA wordt onder bepaalde omstandigheden gebruik gemaakt van cameratoezicht. Cameratoezicht wordt onder andere gebruikt voor het vergroten van de veiligheid. Camera’s kunnen een grote inbreuk maken op de privacy van degenen die gefilmd worden. Om de privacy zo goed mogelijk te waarborgen, worden camera’s alleen ingezet wanneer er geen andere manieren zijn om het doel te bereiken, en worden er eisen gesteld aan de inzet van camera’s.

10. Wijziging Privacy Policy
ITA behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy te wijzigen. Wij zullen u hiervan uiteraard op de hoogte brengen via onze websites (www.ita.nl en www.tga.nl) en adviseren u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

share

Rate

Hieronder kunt u uw reactie invullen.  

gegevens worden opgehaald

 
 
 
wie heeft mijn vader vermoord

wie heeft mijn vader vermoord

zo 19 sep 2021 - 14:30
Theater aan het Vrijthof
Maastricht

De voorstelling is toegevoegd aan uw wensenlijst
de dokter

de dokter

zo 19 sep 2021 - 15:00
Internationaal Theater Amsterdam
Amsterdam

De voorstelling is toegevoegd aan uw wensenlijst
cliënt e. busken

cliënt e. busken

di 21 sep 2021 - 20:30
Internationaal Theater Amsterdam
Amsterdam
bestel
De voorstelling is toegevoegd aan uw wensenlijst
de dokter

de dokter

wo 22 sep 2021 - 19:30
Internationaal Theater Amsterdam
Amsterdam
bestel
De voorstelling is toegevoegd aan uw wensenlijst
cliënt e. busken

cliënt e. busken

wo 22 sep 2021 - 20:30
Internationaal Theater Amsterdam
Amsterdam
bestel
De voorstelling is toegevoegd aan uw wensenlijst
de dokter

de dokter

do 23 sep 2021 - 19:30
Internationaal Theater Amsterdam
Amsterdam
bestel
De voorstelling is toegevoegd aan uw wensenlijst
wie heeft mijn vader vermoord

wie heeft mijn vader vermoord

do 23 sep 2021 - 20:00
Stadsschouwburg Utrecht
Utrecht
bestel
De voorstelling is toegevoegd aan uw wensenlijst
cliënt e. busken

cliënt e. busken

do 23 sep 2021 - 20:30
Internationaal Theater Amsterdam
Amsterdam
bestel
De voorstelling is toegevoegd aan uw wensenlijst