zoek login
logo

Transparantie

home  >  nieuws  >  Transparantie (19 nov 2012)

Za 17 nov opende Het Parool met een artikel over Toneelgroep Amsterdam waarin werd gesuggereerd dat Ivo van Hove een salaris heeft boven de Balkenendenorm. Deze suggestie is onjuist.

De Raad van Toezicht van TA hecht zeer aan transparantie in de relatie tot haar subsidiegevers en zal desgevraagd de subsidiegever inzage geven in de salariëring binnen TA.

Ivo van Hove is zakelijk en artistiek directeur. Hij is ook regisseur. In zijn contract met TA zijn prestatieafspraken gemaakt. Van Hove heeft in zijn gehele periode bij TA aan deze afspraken ruimschoots voldaan. In plaats van de gevraagde 8 regies over een periode van 4 jaar, regisseerde Van Hove 13 nieuwe theaterproducties bij TA in de periode 2009-2012.

Contractueel is vastgelegd dat hij ook werk voor derden mag verrichten, zoals gebruikelijk is in de sector. Voor werkzaamheden buiten TA moet door Van Hove vooraf expliciet toestemming gevraagd worden aan de RvT. Deze afspraken worden jaarlijks schriftelijk vastgelegd. Inkomsten uit werk voor derden mogen zoals in de sector te doen gebruikelijk door Van Hove behouden worden. Tijdens zijn werkzaamheden voor derden blijft Ivo van Hove als zakelijk en artistiek directeur volledig aanspreekbaar op en bereikbaar voor zijn verantwoordelijkheden binnen TA. Tijdens deze periode wordt zijn salaris bij TA gekort.

Ivo van Hove wordt tot de top tien van de internationale theatertop gerekend. Het werk dat hij op en voor internationale podia maakte, brengt ook TA internationale bekendheid en nieuwe mogelijkheden. Het heeft er toe bijgedragen dat TA medio 2012 ruim 90 voorstellingen in het buitenland kan spelen en extra inkomsten uit het buitenland verwerft. Hierdoor kunnen we ook in Nederland topproducties blijven maken.

De RvT heeft erop toegezien, dat alle afspraken met Ivo van consequent en objectief zijn nageleefd. ‘Als hierover in het kader van de nieuwe wet WNT discussie ontstaat, dan zullen wij die discussie met de subsidiegevers aangaan, en ons vanzelfsprekend voegen naar de afspraken die daaruit zouden kunnen voortvloeien,’ aldus Rutger Koopmans, voorzitter van de RvT.

share

Rate

Hieronder kunt u uw reactie invullen.  

gegevens worden opgehaald

 
 
 
een klein leven

een klein leven

za 22 feb 2020 - 19:00
Internationaal Theater Amsterdam
Amsterdam
uitverkocht
De voorstelling is toegevoegd aan uw wensenlijst