search log in
logo

medea (1989)

home  >  en  >  medea (1989)  >  synopsis

‘Het enige wat Gerardjan Rijnders heeft gedaan, is het einde naar het begin verplaatsen, zodat je precies op de hoogte bent van wat er gaat gebeuren. De rest van het verhaal wordt als een flashback verteld, waarna het einde wordt herhaald. Er is geen zijn uit het stuk weggelaten, het koor is zo simpel mogelijk gehouden, het decor is niet afleidend. Geen poespas, een eerlijke voorstelling’ aldus Kitty Courbois over Medea van Euripides, waarin zij met glans de titelrol vervult.

Medea is de echtgenote van Jason. Dank zij haar heeft hij het Gulden Vlies kunnen bemachtigen. Ook heeft hij zijn leven aan haar te danken. Na verloop van tijd wil Jason haar verlaten en trouwen met de dochter van Koning Kreon. Medea wordt het land uitgezet. Voor het zover is, neemt ze wraak door de jonge bruid met een vergiftigd kleed te vermoorden. Daarna doodt ze uit wanhoop haar beide kinderen.

Na afloop van de voorstelling en na een korte pauze wordt bij wijze van toegift het nieuwe stuk van Harold Pinter Bergtaal door dezelfde acteurs opgevoerd. Bewakers moeten verhinderen dat gevangen genomen bergbewoners hun eigen taal bezigen. Ze zijn opgepakt, omdat ze hun bergtaal niet willen verruilen voor die van de onderdrukkers. Wie iemand zijn taal ontneemt, ontneemt hem ook zijn eigen identiteit. In deze eenakter van ongeveer vijftien minuten gaat het om onderdrukkingsmechanismen ten koste van individuele vrijheden.

share

Rate

Please give your input here.  

loading media