zoek login
logo

Wilma Smilde

home  >  Wilma Smilde  >  biografie


Wilma Smilde rondde de studies Nederlandse Taal- en Letterkunde (1e graads lesbevoegdheid) en Kunst en Kunstbeleid af aan de RUG in resp. 1987 en 1989. Werkte o.a. bij het Nationaal Scholieren Theater Festival en Het Zuidelijk Toneel. Is sinds 1993 werkzaam bij Toneelgroep Amsterdam, eerst op de afdeling planning, publiciteit en educatie. Vanaf 1997 wijdt ze zich geheel aan educatie. Zij nam het initiatief tot het adopteren van 2 middelbare scholen in Amsterdam, inmiddels uitgegroeid tot TA-junior, een exclusief theaterprogramma voor jonge Amsterdammers, waarin samengewerkt wordt met 6 scholen en 6 theaterorganisaties. Haar credo: laten we de krachten bundelen en samenwerken. Vanuit dat idee werd ze een van de grondleggers van AMOVE (Amsterdams Overleg Educatie) en Theater Educatie Amsterdam, verantwoordelijk voor de organisatie van de Theater Advies Dag en Gids in Amsterdam. Van 2004 tot 2009 was zij voorzitter van VNT, Educatie sectie 1.

share

Rate

Hieronder kunt u uw reactie invullen.  

gegevens worden opgehaald