zoek login
logo

cocktail

home  >  voorstellingen  >  cocktail  >  synopsis

Cocktail is een NewAge-relatiedrama dat speelt in de jaren negentig. Relaties staan op springen, net als de dijkentijdens de watersnoodramp in 1953. Ogenschijnlijk is er niets aan de hand, maar de pijlers die de emotionele zeewering moeten stutten zijn verrot. Druppels sijpelen erdoorheen, de gaten worden groter, de druppels worden plassen en groeien uit tot een enorme vloedgolf. Iedereen wordt erin meegesleurd. De taal in Cocktail maakt de beweging van het water. Aanvankelijk is de innerlijke onrust van de personages niets meer dan een kleine ketsende golfslag.. Diepere angsten en verlangens banen zich een weg; de stroom van woorden zwelt aan en overspoelt hen met het besef van weerzinwekkende leegte. Het leven schreeuwt om een mentale natuurramp. En een nieuw begin.

Cocktail is inhoudelijk een vervolg op Rijnders Count Your Blessings(1993). Het groepje zelfvoldane arrivés uit deze voorstelling keert terug. De vreemdeling waar zij in Count Your Blessings hun persoonlijk ongenoegen op konden botvieren is uit het zicht verdwenen. De familie wordt in Cocktail op zichzelf teruggeworpen. Als een van de leden zicht onttrekt aan het netwerk van binnen en buitenechtelijke relaties, wankelt de moderne hoeksteen.

Jane gaat weg Edward. Zij weigert nog langer het superego van haar man te voeden. Carla neemt aar plaats in. Zij is de onbekende gast. Haar aanwezigheid veroorzaakt een kleine aardverschuiving in het gezelschap dat zijn twijfels tot dan toe wist te verbergen achter een lifestyle van fax, viditel en design. Haar uitstraling boort ongekende krachten aan. Lichaamstaal verdringt de logica. Emoties raken op drift. New Age is een feit.

Als een eigentijdse ideoloog goochelt Carla met perspectieven, reikt zij handvaten aan om uit de impasse te raken. De familie valt uit elkaar ieder gaat zijn weegs: Celia vertrekt naar de Filippijnen; Peter, haar echtgenoot, zoekt zijn heil in Letland; Julia stopt met drinken.

Is Carla een goeroe, of maken de anderen dat van haar? En wat gebeurt er als Paul opdoemt? Restaureert zijn Deltaplan de oude familiebanden.

share

Rate

Hieronder kunt u uw reactie invullen.  

gegevens worden opgehaald