zoek login
logo

gyges en zijn ring

home  >  voorstellingen  >  gyges en zijn ring


première 01 jun 1992

Koning Candaules van Lydie probeert tegen ieders wensen en verlangens in zijn land een nieuw aanzien te geven. Hij gooit tradities overboord, en probeert, koste wat kost, vernieuwingen door te drijven. Zijn echtgenote  Rhodope houdt juist vast aan tradities en stelt alles in het werk om haar eigen culturele identiteit te behouden. Overeenkomstig haar Indische religie gaat zij gesluierd door het leven omdat in de blik van een andere man dan haar echtgenoot haar dood besloten ligt. Voor Candaules krijgt het bezit pas waarde door bewondering, begeerte en afgunst van anderen.

Het is vooral zijn Griekse vriend Gyges aan wie Candaules de schoonheid van zijn echtgenote wil tonen. Een ring die de drager onzichtbaar kan maken lijkt uitkomst te bieden. Na veel smeken en zeuren laat Gyges zich overreden om als onzichtbare Rhodope in de echtelijke slaapkamer te bespieden. Niet berekend op het zien van zoveel schoonheid verraadt Gyges zijn aanwezigheid door een zucht. Op de meest verschrikkelijke wijze in haar eer aangetast eist Rhodope onmiddellijke wraak.

In de strijd tussen traditie en vernieuwing, gaan Candaules en Rhodope hun eigen vernietiging tegemoet omdat zij onomwonden vasthouden aan hun eigen overtuiging.

Hebbel die in een van dagboeken schrijft: ‘ Wie niet in de vrouw het meest ideale ziet, waar zou die het dan wel zien, omdat de vrouw toch duidelijk i haar wezen de meest ideale verschijning van de natuur is.’  Laat zien dat het mannelijke materiele handelen en het vrouwelijke streven naar identiteit niet met elkaar te verenigen zijn. Hebbel putte de gegevens voor Gyges en zijn ring uit het werk van Herodotos en Plato.

share

Rate

Hieronder kunt u uw reactie invullen.  

gegevens worden opgehaald